• Můj první zápisník
  • 349 hodnocení
 • Více než 80 činností spojených s přírodou, počítáním, kreslením, grafomotorikou, poznáním rostlin, příběhů básniček, objevování světa fyziky, jóga, recepty a další inspirace.

  168 barevných stran, formát A4, pevné desky
  obsahuje 5 stran  k  vystřihnutí
  10 stran pro tvorbu dětského herbáře  

   

  Kód: 001
  Můj první zápisník
  • Cena:
  • 430 Kč
  • 1 z 8
  • Můj druhý zápisník
  • 42 hodnocení
  • 1 z 7
 • Stejně jako rostou naše děti tak vyrostl i “MŮJ DRUHÝ ZÁPISNÍK” a obsahuje přes 150 nových činností spojených s přírodou. Tentokrát pro větší děti od 7 do 14 let. 

  Druhý díl knihy s názvem MŮJ DRUHÝ ZÁPISNÍK je určen pro starší děti od 7–13 let. Kniha je založena na tom, že příroda je prostor plný příležitostí něco se naučit a získat důležité dovednosti. S knihou se děti díky přírodě seznámí se základními principy, matematiky, fyziky, biologie a botaniky. Objeví rozmanité výtvarné techniky a umělce. Mohou objevit krásu poezie, slavností, fyzického cvičení jógy. Dále v knize najdete jednoduché recepty a další inspiraci na činnosti s dětmi v přírodě. 280 barevných stran, formát A4, pevné desky

  Příroda je dokonalá učebna, potřebujeme ji jen znovu otevřít a objevit… Ale je také křehká, proto v knize najdete i současná důležitá témata  jako je klimatická změna na planetě Zemi a její důsledky. Experimenty které vedou děti k vlastním úvahám a pochopení daných jevů.

  Kniha je inspirována Montessori metodou a pobízí děti k pozorování přírody a praktickým činnostem a naučným experimentům. Je zde spoustu ilustrací, které dětem umožní, aby lepe rozuměly úkolům. Cílem je, aby se samy učily rozumět světu, ve kterém žijí, objevily jednoduchost a zároveň moudrost přírody. Kniha je samozřejmě také zápisníkem, takže děti si v ní samy tvoří a zaznamenávají získané zkušenosti a představy. 

  Kniha je rozdělena do čtyř částí, podle ročních období a začíná podzimem, Díky tomu si děti v každém ročním období prohloubí své smyslové vnímání a znalosti týkající se daného období roku. Sledují změny, naučí se, co je pro každé roční období specifické.  Pokud budou pro Vaše děti některé úkoly příliš těžké, můžete si je nechat na další rok a vidět tak, jak se děti samy vyvíjí a zvládají každým rokem víc…

  Smyslem tedy je, že každé dítě bude mít svůj vlastní zápisník-knihu, kterou si během roku naplní, dokreslí, nalepí, vystříhá, dodělá a přitom se toho spoustu naučí. Tato kniha také spojuje učitele a rodiče s dětmi, protože jsou zde aktivity, které dospělý může vést. Co je ale nejdůležitější, kniha zůstane krásnou vzpomínkou na dětství.

  Tato kniha bude dobrým průvodcem pro pedagogy, vychovatele, rodiče, ale nejvíc si s ní užijí děti. 

  Věřím, že kniha bude dalším krokem na cestě dnešních dětí, budoucích dospělých ze kterých se stanou zodpovědní lidé kterým záleží na okolním světě.

  Jak kniha přesně vypadá?

  280 barevných stran, formát A4, pevné desky

  Kód: 003
  • Cena:
  • 560 Kč
 •                                                

  Kniha je kombinací zápisníku a učebnice a je určena pro děti od 3 do 6 let. Vše je spojeno  s tématem příroda. Kniha je založena na tom, že příroda je prostor plný příležitostí něco se naučit a získat důležité dovednosti. Děti mohou v přírodě počítat, kreslit, rozvíjet všechny smysly, fyzickou obratnost, vytrvalost i jemnou motoriku. Příroda může povzbudit jejich zvědavost, tvořivost a touhu po poznání. Myslím, že ve školkách si to určitě všichni uvědomujeme. Příroda je dokonalá učebna, potřebujeme ji jen znovu otevřít a objevit... 

  Kniha je inspirována Montessori metodou a pobízí děti k pozorování přírody a praktickým činnostem a naučným experimentům. Je zde spoustu ilustrací, které dětem umožní, aby samy rozuměly úkolům. Cílem je, aby se samy učily rozumět světu, ve kterém žijí, objevily jednoduchost a zároveň moudrost přírody. Kniha je také zápisníkem, takže děti v ní samy tvoří a zaznamenávají získané zkušenosti a představy. 

  Kniha je rozdělena do čtyř částí, podle ročních období. Začíná podzimem, tedy  začátkem školního roku, kdy děti začnou plnit svůj zápisník. Díky tomu si děti v každém ročním období prohloubí své smyslové vnímání a znalosti týkající se daného období roku. Sledují změny, naučí se, co je pro každé roční období specifické. Najdou zde popisy fungování přírodních dějů, návody na tvoření, básničky, jógová cvičení, recepty, matematické úlohy ale i pokusy, které mohou dělat se svými rodiči nebo učiteli. Pokud budou pro Vaše děti některé úkoly příliš těžké, můžete si je nechat na další rok a vidět tak, jak se děti samy vyvíjí a zvládají každým rokem víc…

  Smyslem tedy je, že každé dítě bude mít svůj vlastní zápisník-knihu, kterou si během roku naplní, dokreslí, nalepí, vystříhá, dodělá úkoly, a přitom se toho spoustu naučí. Tato kniha ale také spojí učitele a rodiče s dětmi, protože jsou zde aktivity, které dospělý vede. Kniha zároveň zůstane krásnou vzpomínkou na dětství.

  Věřím, že se dětem i Vám bude kniha líbit a poskytne spoustu zábavy a poučení.